Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Đây là quầy Bakery đầu tiên của Hữu Nghị tại khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội.
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Không gian trưng bày sản phẩm bánh, kẹo hộp
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Nhiều sản phẩm bánh Gateaux được trưng bày tại cửa hàng
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Nhiều sản phẩm bánh Gateaux được trưng bày tại cửa hàng
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Ngay ngày đầu khai trương, nhiều khách hàng đã ghé thăm Hữu Nghị Bakery.
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội
Khai trương quầy Bakery Thường Tín, Hà Nội