GTS212

Mã hàng:

GTS212

Giá bán:

145000 đ

Thành phần: 145000

Kích thước: 14cm

Sản phẩm mới
Giá sản phẩm: 170,000 VND
Giá sản phẩm: 240,000 VND
Giá sản phẩm: 200,000 VND
Sản phẩm bán chạy
Giá sản phẩm: 240.000đ
Giá sản phẩm: 210.000đ